دکوراسیون دفتر کار

دکوراسیون دفتر کار یکی از شاخه های مهم معماری داخلی است. بسیاری از ما حداقل یک سوم از عمر خود را در دفتر کار یا محیط اداری مربوط به شغل خود سپری می کنیم. پس مهم است که فضایی چشم گیر در مقابلمان ببینیم و از آن لذت ببریم. اما معماری داخلی دفتر کار بر خلاف تصور رایج، تنها منحصر به چیدمان و زیبایی نیست. دکوراسیون دفتر کار باید بر مبنای کاربری انجام شده باشد.

نگاه تهران دیزاین سنتر

ما در تهران دیزاین سنتر معتقدیم که طراحی دکوراسیون اداری می بایست منطبق بر نیاز باشد. ادراک محیط و آنچه که در آن جریان دارد، مستلزم نگاه ویژه ای است که به وسیله آن می توان محیطی را طراحی کرد که افراد در خانه دوم خود احساسی نزدیک را تجربه کنند و نیز مطابق استانداردهای طراحی دفتر کار باشد.

معماری یکی از نزدیک ترین مفاهیمی است که انسان تجربه می کند. بنابراین باید به درک صحیحی از عمق احساس رسید. بنابراین نزدیک شدن به عاطفه انسان یکی از اساسی ترین نگاه های ما است.