پروژه قوه قضاییه | تهران دیزاین سنتر

پروژه سالن قوه قضاییه

شناسنامه طراحی داخلی پروژه سالن قوه قضاییه

در تابستان 1400 به سفارش حوزه ریاست قوه قضائیه باز طراحی سالن اجلاس قوه قضائیه در آتلیه معماری تهران دیزاین سنتر آغاز شد. تیم طراحی با بررسی رسالت کاری این نهاد به  مفاهیمی از قبیل عدل، نظم، برابری، اقتدار، صلابت، استحکام، اعتماد، راستی، دقت و ظرافت دست یافت و کوشید تا نمود بصری این مفاهیم را بیابد و در این راستا عناصر بصری تقارن، توازن، زاویه، تکرار و تعادل و همچنین رنگ های پایه خنثی را برگزید و با تکیه بر این مفاهیم و عناصر، خطوط طرح شکل گرفت و حاصل کار طرح پیش روست که به نظر خواهد رسید. امید آنکه بازتاب این اثر در ضمیر حاکمان و دادرسان آنچنان باشد که همواره بر اصل عدل و انصاف تکیه زنند و داد مظلوم از ظالم بستانند.

نام پروژه:  پروژه سالن قوه قضاییه

شاخه: طراحی داخلی اداری

متراژ پروژه:  ۴۳۰ متر مربع

نیاز مشتری: باز طراحی سالن قوه قضاییه با متریال های روز و استفاده بهینه و کاربردی از فضا

راه حل نهایی ما و دلیل انتخاب این طرح: 

  • استفاده از ترکیب عناصر، تکرار و زاویه
  • تکرار، یکی از عناصر مهم در معماری می باشد که بیانگر نظم در عین زیبایی است و با استفاده از آن طرح ما شکل گرفت.

زمان شروع:  شهریور ۱۴۰۰
زمان پایان: آبان ۱۴۰۰

تعداد افراد درگیر در پروژه:  ۳ نفر برای طراحی از تیم تهران دیزاین سنتر

پروژه های مشابه

Call Now Buttonتماس با کارشناس